Logga in i portalen

Så hanterar du byråns alla uppdragsbrev digitalt

Publicerad 31 januari, 2024 av Accountec byråportal
Ett uppdragsbrev är ett skriftligt avtal mellan byrån och kunden. Uppdragsbrevet bör omfatta det arbete som ska utföras, respektive parts ansvar, förväntade tidslinjer och priset för de tillhandahållna tjänsterna. Så snart uppdraget förändras, bör också ett nytt uppdragsbrev skapas.

Med Accountec byråportal kan du enkelt skapa och distribuera byråns samtliga uppdragsbrev och skicka för digital signering. När uppdragsbrevet är signerat och klart, arkiveras det påskrivna avtalet i den mapp du valt att spara byråns alla uppdragsbrev.

Oavsett vilka uppdrag byrån erbjuder kan du enkelt skapa dina egna mallar för era vanligaste uppdragspaketeringar. Med hjälp av en uppdragskatalog, som innehåller de vanligaste momenten vid upprättande av uppdragsbrev, underlättar vi arbetet för dig och alla andra på byrån. Om byrån är ansluten till SRF eller FAR finns mallar anpassade för dessa branschorganisationer.

Skapa skräddarsydda uppdragsbrev
När dina mallar är klara kan du enkelt återanvända dessa för att generera uppdragsbrev till alla dina kunder. Kunder och avtal ser olika ut, vi har därför gjort det enkelt för dig och byrån att skräddarsy samtliga uppdragsbrev innan du skickar för digital signering. Du kan mycket enkelt redigera, lägga till och radera moment så att avtalet blir unikt för just den kunden och det uppdraget.

Uppdragsbrevet och mallen innehåller tre olika avsnitt enligt nedan.
  • Uppdragsbrev
    Under denna del, själva huvudavtalet, hämtas all väsentlig information om de parter som upprättat ett avtal mellan varandra, dvs. byrån och kunden. All information populeras per automatik, då denna information hämtats vid skapandet av kunden. Detsamma gäller för dig på byrån. Du kan när som helst ändra informationen om du exempelvis önskar ha en annan kontaktperson än den som ligger inne i systemet som standard.
  • Uppdragsspecifikation
    I denna del specificeras samtliga uppdrag. Det kan röra sig om redovisningstjänster, löneadministration, betalningar, bokslut, årsredovisningar, inkomstdeklarationer och ekonomisk rådgivning. Självklart kan du lägga till egna uppdrag som du specificerar själv. Varje enskild del har också subkategorier där man enkelt kan skräddarsy innehållet.
  • Bilagor
    Under bilagor lägger du enkelt till personuppgiftsbiträdesavtal och villkor för SRF eller FAR, eller byråns egna villkor om du inte är ansluten till någon branschorganisation. Det finns inga begränsningar i vilka bilagor du kan bifoga.
Skapa PDF och skicka för digital signering
När du är klar med ditt uppdragsbrev sparas det i ditt kundregister. Det är också här du kan generera en PDF och skicka uppdragsbrevet för digital signatur. Som vanligt när det gäller digital signering med Accountec byråportal kan du välja flera mottagare och i vilken ordning det ska signeras. En bra funktion för dig med större kunder, med flera beslutsfattare.

När uppdragsbrevet är signerat och klart, arkiveras det påskrivna avtalet i den mapp du valt att spara byråns uppdragsbrev. Du kan när som helst läsa och ladda ner det påskrivna uppdragsbrevet. I din översikt framkommer det tydligt när uppdragsbrevet skapades och när det signerades. På så sätt har du och byrån stenkoll på när det är dags att förnya avtalet.

Uppdragshantering i en trygg och GDPR-säker miljö
Fördelen med att göra alla dessa moment med Accountec byråportal är många. Du sparar inte bara enormt mycket tid på byrån, du kvalitetssäkrar också ditt arbete genom att hantera allt i en trygg och GDPR-säker miljö. Genom att göra allt detta digitalt säkerställer du att inga känsliga personuppgifter kommer på vift. Genom att ni kan skapa mallar för era vanligaste uppdragspaketeringar blir arbetet att skapa avtal för varje kund enkelt och med ett minimum av input.

Om Accountec byråportal
Accountec är en tjänst för redovisnings-, revisions- och lönebyråer som erbjuder CRM, byråstöd och kundportal i ett. Samla alla byråns kunder, verktyg och dokument i en användarvänlig plattform där samarbete, analys, rådgivning och kommunikation står i centrum.
Vill du veta mer om Accountec och hur vi kan hjälpa dig att knyta samman byråns uppdrag, kommunikation och system, boka gärna en kostnadsfri demo med oss. Vi hörs och ses!
Intresserad? Boka ett möte med oss.
Klicka på knappen för att boka en kostnadsfri demo. Vi hörs!
Relaterade blogginlägg