Logga in i portalen

Vad är KYC och hur påverkar det dig på byrån?

Publicerad 28 maj, 2024 av Accountec byråportal
KYC är en förkortning av "Know Your Customer" (kundkännedom) och är den process som genomförs av företag för att bedöma kunders riskprofil. För att säkerställa efterlevnad av penningtvättslagen, är det nödvändigt att du implementerar rutiner och arbetssätt för hur du genomför din KYC-process. Men hur arbetar man med KYC och vilka företag omfattas av penningtvättslagen? I denna artikel går vi igenom allt vad KYC innebär för dig som redovisnings- och revisionsbyrå.

KYC har blivit ett allt vanligare begrepp inom redovisnings- och revisionsbranschen. Fler och fler system kommer med egna lösningar på hur byrån ska arbeta för att säkerställa efterlevnad av penningtvättslagen. Minst lika många byråer som system, om inte fler, har blivit tilldelade sanktionsavgifter av tillsynsmyndigheter för att man varit bristfällig i sitt arbete med den allmänna riskbedömningen. Många hävdar att kraven är svårtolkade.

Men vad betyder KYC? Vem omfattas av kraven? Vad ska en KYC innehålla? Hur påverkar detta dig på byrån? Låt oss reda ut alla begrepp och krav så att du känner dig trygg som byråledare.

Vad betyder KYC?

KYC är en förkortning av "Know Your Customer" och är den process som genomförs av företag för att bedöma kunders riskprofil. För att säkerställa efterlevnad av penningtvättslagen, är det nödvändigt att du implementerar rutiner och arbetssätt för hur du genomför din KYC-process.

Vilka måste göra en KYC?

Det finns många företag som omfattas av penningtvättslagen. Det finns också flera tillsynsmyndigheter beroende på vad företaget erbjuder för tjänster. Du har bland annat Finansinspektionen som ansvarar för tillsynen över de finansiella företagen, du har Länsstyrelsen som bland annat ansvarar för företag med yrkesmässig verksamhet gällande bokföringstjänster eller revisionstjänster och du har Revisorsinspektionen som har tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer och revisionsbolag.

Exempel på företag som omfattas av penningtvättslagen:

 • Banker och finansiella institutioner
 • Fastighetsmäklare
 • Redovisningsbyråer och revisionsbyråer
 • Advokatbolag
 • Spelverksamheter

Varför är det viktigt med KYC?

Det är viktigt att arbeta med KYC för att skydda svenska företag. Konsekvenserna av att bli utnyttjad för penningtvätt kan vara omfattande och skada såväl företag och rykte.

Vad ska en KYC innehålla?

Det är viktigt att känna till att KYC (kundkännedom) är en del av kravställningen för säkerställa efterlevnad av penningtvättslagen. Längre ner går vi igenom alla moment för att hantera kraven om penningtvätt på byrån.

Detta ska en KYC innehålla:

 1. Identifiering och kontroll av kunden
 2. Kundens verkliga huvudmän
 3. Om kunden är i en politiskt utsatt ställning (PEP)
 4. Om kunden finns är etablerad i högriskländer
 5. Om kunden finns med på sanktionslistor (AML)
 6. Riskbedömning

Digitalisera och automatisera din KYC-process med Accountec

Som en del av ditt arbete med att säkerställa efterlevnaden av penningtvättslagen har vi på Accountec utvecklat ett digitalt stöd som hjälper dig och byrån med den allmänna riskbedömningen. Vi hjälper dig med att etablera tillförlitliga rutiner för kundkännedom, att dokumentera och riskklassificera alla dina kunder.
 • Kontroll av bolagsuppgifter, PEP och AML
  Med ett knapptryck kontrolleras företagets bolagsuppgifter, funktionärer och verkliga huvudmän. Inom ett par sekunder har du information om någon i företaget är en politisk exponerad person eller om de finns med på världens viktigaste och största sanktionslistor.
 • Automatisk bevakning av förändringar
  Bevakning är en viktig del av ditt arbete med KYC. Som en del av dina rutiner sker en automatisk bevakning av scannade funktionärer och verkliga huvudmän.
 • Frågor att besvara för kunden
  När du startar din KYC-process, skapas ett ärende per automatik och som också skickas till de personer som företräder företaget. Ärendet kommer med frågor som hjälper dig i arbetet med din KYC. Svarar inte kunden innan deadline skickas påminnelser ut varje dag.
 • Legitimering och signering
  När kunden besvarat alla frågor måste de också legitimera sig med digital signering för att komma vidare i processen. När kunden legitimerat sig skickas en notifiering till konsulten.
 • Riskanalys & bedömning
  När kunden besvarat samtliga frågor och är det till slut konsulten som färdigställer KYC-processen genom att göra en riskanalys och en riskbedömning.
 • Översikt över ditt KYC-arbete
  Via översiktsbilden kan du snabbt se status på dina kunders riskbedömning, om företag har politiskt exponerade personer, om de finns med på några sanktionslistor och vem som är ansvarig på företaget.

Så hanterar du kraven om penningtvätt på byrån

Det är viktigt att känna till att KYC (kundkännedom) är en del av kravställningen för säkerställa efterlevnad av penningtvättslagen. Längre ner går vi igenom alla moment för att hantera kraven om penningtvätt på byrån.
Upprätta en allmän riskbedömning
Dokumentera väl och bedöm riskerna för att din verksamhet skulle kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Skapa rutiner och riktlinjer
Utifrån den allmänna riskbedömningen ska du som verksamhetsutövare upprätta skriftliga rutiner och riktlinjer för att förebygga och motverka penningtvätt och finansiering av terrorism i din verksamhet.

Uppnå kundkännedom (KYC)
Din KYC ska vara tillräcklig för att du som verksamhetsutövare ska kunna hantera riskerna för att din verksamhet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Tilldela en riskprofil på varje ny kundrelation
Som verksamhetsutövare ska du bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i varje kundrelation.

Registrera verksamheten hos Bolagsverket
Driver man en redovisningsverksamhet är man också skyldig att registrera den i Bolagsverkets register över verksamhetsutövare enligt Penningtvättslagens mening om man inte samtidigt står under annan tillsynsmyndighet, t.ex Revisorsinspektionen (för kvalificerade revisorer).

Rapportera misstänkta transaktioner till Finanspolisen
Om du har misstankar om aktiviteter och transaktioner är du skyldig att rapportera till Polismyndigheten (Finanspolisen) via deras portal goAML.

Utvärdera regelbundet, minst årligen.
Ni behöver årligen se över den allmänna riskbedömningen, era rutiner och riktlinjer, tillse fortlöpande utbildningsinsatser mot personal mm samt uppdatera/förnya kundkännedomsdokumentationen för alla kunder.

Vill du veta mer om Accountec och hur du förenklar processen med nykundsbearbetning, boka gärna en kostnadsfri demo med oss. Vi hörs och ses!
Intresserad? Boka ett möte med oss.
Klicka på knappen för att boka en kostnadsfri demo. Vi hörs!
Relaterade blogginlägg