Logga in i portalen

Talenom Payroll ökar sin produktivitet med hjälp av Accountec byråportal

Intervju med Mats Melander på Talenom Payroll.
Accountec har träffat Mats Melander, Payroll Director Sweden på Talenom, som berättar om byrån och deras digitaliseringsresa och framtidsplaner, hur han själv blev en del av Talenom och hur Accountec blev det självklara valet för infrastruktur och kommunikation.

Mats Melander arbetar idag som Payroll Director Sweden på Talenom och ansvarar för affärsområdet lön. Tillsammans med 350 anställda, fördelade på 35 kontor runt om i Sverige, hjälper han små och medelstora företag med sin lönehantering. Rollen som Payroll Director har Mats haft sedan 2021 och skapades i samband med att Talenom förvärvade hans byrå United Professionals - en byrå med över 20 års erfarenhet inom redovisning och lön, med huvudsakligt fokus på lönehantering.
“Younited Professionals som min byrå hette gick först under namnet Moretime och var Sveriges första franchisebyrå med fokus på löneoutsourcing”, berättar Mats och ler.
Talenom med finskt ursprung är ett globalt företag med verksamhet i Finland, Sverige, Spanien och Italien. I Finland är man en av de största byråerna och listade på Helsingforsbörsen. Med över 1300 anställda i fyra länder hjälper Talenom företag med redovisning, lön och ekonomisk rådgivning.

Redan tidigt såg Talenom en stor möjlighet med att digitalisera och automatisera delar av sin verksamhet och tillsatte snabbt ett utvecklingsteam som idag utvecklar och äger sitt eget ekonomisystem.

Talenom är på stark tillväxt och ser en stor potential att växa på etablerade och nya marknader med sitt ekonomisystem och befintliga infrastruktur.
“Vi vill fortsätta växa på etablerade marknader. Man tittar också på andra marknader i Europa där man inte kommit lika långt med digitaliseringen”, säger Mats.
Mats och Talenom Payroll ser en enorm potential att växa inom lönehantering med en tydlig målsättning att bli Sveriges bästa lönebyrå inom närtid.

En stor utmaning för Talenom har varit att knyta ihop alla kontor i Sverige, framför allt under den snabba expansionen man haft den senaste tiden. Vad Mats saknat är en gemensam infrastruktur, där man istället nyttjat tredjepartslösningar som inte varit hållbara i längden. Man saknade helt enkelt verktyg för kommunikation, dokumentdelning och in- och utrapportering. Mats började snabbt leta efter verktyg och hjälpmedel som skulle kunna lösa deras utmaningar på byrån. Efter att ha genomfört en benchmarking valde Talenom att använda sig av Accountec byråportal.
“Det blev ett enkelt val. Det fanns inget bättre alternativ på marknaden än Accountec byråportal gällande kommunikation och rapportering”, säger Mats.
Efter att ha varit igång med Accountec byråportal sedan augusti 2023 har Talenom en riktig bra infrastruktur på plats för byråns interna och externa kommunikation. Dessutom har man samlat alla kontor under ett och samma tak och kan dela resurser och erfarenheter mellan varandra på ett sätt som inte var möjligt innan.

Det tog inte lång tid innan Talenom var igång med sin byråportal. Efter en relativt snabb implementering, support och vägledning från Accountec var man igång snabbare än vad man hade kunnat ana. Med de byråförvärv man gjort och med alla kunder Talenom har, administrerar man idag över 2000 företag i portalen.

Mats berättar att styrkan med Accountec är kommunikation, såväl internt på byrån som externt mot kund. Den är effektiv, trygg och framför allt GDPR-säker. Den fyller en lucka vi saknat tidigare. Pusselbiten för ökad produktivitet är på plats, säger Mats.
“För mig är portalen lika viktig som ett lönesystem. Den är en självklarhet i en modern infrastruktur för en tjänsteleverantör inom lön och redovisning”, säger Mats.
När vi frågar Mats om hur portalen mottagits av deras kunder svarar han:
"Våra kunder gillar det, samtidigt som de ser det som en självklarhet att det finns en modern kommunikationsyta. Lite på samma sätt som att man förväntar sig att man har en internetbank vid valet av bank".
Så som Talenom kommit igång och arbetar med byråportalen idag har man snabbt lämnat all lönehantering via mail och hur man delade och samlade in dokument. Kommunikationen sköter man numera via ärendehanteringen där materialinsamling är ett återkommande inslag - allt från insamling av lönegrundande underlag, godkännande av banklistor till semsterskuldlistor och bokföringsunderlag. Som ett naturligt nästa steg har man börjat titta närmare på uppgiftshanteringen med bevakningslistor och checklistor.

Talenom finns etablerade på flera orter i Sverige och detta speglas givetvis i portalen. Konsulter och team är uppdelade per kontor och ansvarar för sina delar. Mats berättar att man vid ett tillfälle hade ett sjukdomsfall på ett kontor, där ett annat kontor fick assistera och ta över under en kortare period. På mindre än en timme hade man tillgång till all kunddata och kunde fortsätta precis som vanligt.

En av många fördelar med portalen är att allt loggas och sparas. På så sätt blir det väldigt enkelt för konsulter att hjälpa och assistera vid behov. Så snart konsulten fått tilldelade rättigheter är det bara att tuta och köra.

När vi frågar Mats om det finns något han saknar eller skulle vilja vidareutveckla så svarar han nej med ett stort leende på läpparna. Portalen har allt det vi efterfrågar och vi är väldigt nöjda, säger Mats.

Mats själv säger att han inte varit i kontakt med Accountec support, utan det är något som lönekonsulterna själva hanterar kontorsvis, men vid de tillfällen han varit i kontakt med Accountec har han alltid fått snabb hjälp och ett professionellt bemötande.
“Varje gång jag pratar med Accountec får jag känslan av att vi är en viktig och prioriterad kund. Jag får alltid snabb hjälp och ett professionellt bemötande”, säger Mats som mer än gärna rekommenderar Accountec byråportal.
Relaterade tjänster & system:
Intresserad? Boka ett möte med oss.
Klicka på knappen för att boka en kostnadsfri demo. Vi hörs!