Logga in i portalen

Automatisera byråns arbete med K10-blanketter

Ägarstöd (K10-blanketter)

Ägarstöd (K10-blanketter)
 • God översikt
  I översiktsvyn får man en god överblick över underliggande beräkningsdata och status i arbetet. Översiktsvyn har också goda filtreringsmöjligheter som möjliggör ett arbetssätt med delegerat ansvar för indata.
 • Automatisk deklaration
  Med Accountec behöver man inte fylla i någon K10-blankett - den skapas automatiskt med en knapptryckning. Man kan även massdistribuera K10-blanketter till aktieägarna när året är slut tillsammans med pedagogiska instruktioner om vilka uppgifter som ska föras över till huvuddeklarationen.
 • Tidsbesparande
  Med Accountec ägarstöd får ni bättre överblick på ert K10 arbete och en smidigare process, men framförallt sparar ni tid under den annars ansträngda deklarationsperioden.
 • Automatisk generering av kontrolluppgifter
  Kontrolluppgiftskopior till aktieägarna massdistribueras genom en knapptryckning.
 • Rådgivningsverktyg
  Som rådgivare till era kunder har ni alltid en uppdaterad beräkning av sparat gränsbelopp på skärmen, vilket ofta styr val av utdelningsnivå eller försäljningspris vid en intern aktieöverlåtelse.
 • Kvalitetssäkring
  Applikationen hjälper till med s.k. "varningar" som informerar användaren när något är ovanligt. T.ex om löneunderlag inte kan nyttjas av någon aktieägare eller om väsentliga uppgifter skulle saknas. Applikationen har även stöd för s.k Four-eyes-review för kvalitetssäkring av underliggande data.
Översiktsvy och automatisk generering av KU och K10
Omedelbart efter inkomståret kan kontrolluppgifter KU31 distribueras och även K10-blanketter till samtliga aktieägare med i stort sett en knapptryckning. De distribueras genom ett ärende till respektive aktieägare i portalen. Aktieägarna får även med en pedagogisk förklaring hur de ska hantera sin INK1:a beroende på valt deklarationssätt.
Realtidsuppdaterad uppgift om sparat gränsbelopp
I Accountec K10 har ni alltid en uppdaterad aktuell bild av upparbetat gränsbelopp för alla fysiska aktieägare ni hanterar. Ni rapporterar bolagets utdelning och ev aktieförsäljning när den sker och ni rapporterar löneuppgifter omedelbart efter ett löneår på de bolag där huvudregeln tillämpas.

Den realtidsuppdaterade vyn underlättar för er som rådgivare när ni inför t.ex färdigställande av bokslut med utdelningsförslag eller en diskussion kring en intern aktieöverlåtelse alltid har en exakt bild av upparbetat sparat gränsbelopp för aktieägarna.
Enkel migrering från ert nuvarande skatteprogram
Vi har byggt en funktion för enkel migrering från ert nuvarande skatteprogram där vi kan läsa in grunduppgifter i form av berörda bolag, eventuella dotterbolag, aktieägare med aktieantal samt deras sparade gränsbelopp. Detta sker genom en importfunktion där vi läser igenom era lämnade SRU-uppgifter från senaste deklarationsleverans. Detta gör det enkelt och smidigt att förflytta K10-arbetet från ert nuvarande skatteprogram till Accountec K10.
Genom att förflytta din verksamhet in i Accountec byråportal säkerställer du att all kundkommunikation, delning av dokument och annat viktigt sker tryggt och säkert i enlighet med EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR.
Tryggt & GDPR-säkert
Intresserad? Boka ett möte med oss.
Klicka på knappen för att boka en kostnadsfri demo. Vi hörs!