Logga in i portalen

En smidig digital hantering av byråns KYC-process

KYC (kundkännedom) med Accountec byråportal

KYC (kundkännedom)

KYC (kundkännedom)
KYC (kundkännedom)
Idag måste revisions- och redovisningsbyråer kunna bevisa att de aktivt arbetar för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. För dig som byrå innebär det att du måste ha god kunskap om dina kunder och deras affärer för att kunna försvåra och förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
Penningtvättslagen ställer höga krav på den allmänna riskbedömningen. Förutom att den ska vara väl dokumenterad och anpassad efter byråns verksamhet, ska den också vara aktuell. Med det menar man att den regelbundet ska utvärderas och när det behövs uppdateras. En utvärdering ska ske minst årligen.

Som en del av ditt arbete med KYC (kundkännedom) har vi utvecklat ett digitalt stöd som hjälper dig och byrån med den allmänna riskbedömningen. Vi hjälper dig med att etablera tillförlitliga rutiner för kundkännedom, att dokumentera och riskklassificera alla dina kunder.

 • Kontroll av bolagsuppgifter, PEP och AML
  Med ett knapptryck kontrolleras företagets bolagsuppgifter, funktionärer och verkliga huvudmän. Inom ett par sekunder har du information om någon i företaget är en politisk exponerad person eller om de finns med på världens viktigaste och största sanktionslistor.
 • Automatisk bevakning av förändringar
  Bevakning är en viktig del av ditt arbete med KYC (kundkännedom). Som en del av dina rutiner sker en automatisk bevakning av scannade funktionärer och verkliga huvudmän.
 • Frågor att besvara för kunden
  När du startar din kundkännedomsprocess, skapas ett ärende per automatik och som också skickas till de personer som företräder företaget. Ärendet kommer med frågor som hjälper dig i arbetet med din kundkännedom. Svarar inte kunden innan deadline skickas påminnelser ut varje dag.
 • Legitimering och signering
  När kunden besvarat alla frågor måste de också legitimera sig med digital signering för att komma vidare i processen. När kunden legitimerat sig skickas en notifiering till konsulten.
 • Riskanalys & bedömning
  När kunden besvarat samtliga frågor och är det till slut konsulten som färdigställer kundkännedomsprocessen genom att göra en riskanalys och en riskbedömning.
 • Översikt av kundkännedom
  Via översiktsbilden kan du snabbt se status på dina kunders riskbedömning, om företag har politiskt exponerade personer, om de finns med på några sanktionslistor och vem som är ansvarig på företaget.

Så hanterar du kraven om penningtvätt på byrån

Känner du dig vilsen i hur du ska hantera kraven om penningtvätt på byrån? Är det svårt att förstå och sära på alla begreppen? Vet du inte hur du ska börja? Lugn, då är denna artikel bra för dig. Vi reder ut kraven, begreppen och hur du bäst kommer igång med arbetet.
Så hanterar du kraven
Genom att förflytta din verksamhet in i Accountec byråportal säkerställer du att all kundkommunikation, delning av dokument och annat viktigt sker tryggt och säkert i enlighet med EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR.
Tryggt & GDPR-säkert
Vanliga frågor om penningtvätt och kundkännedom
Intresserad? Boka ett möte med oss.
Klicka på knappen för att boka en kostnadsfri demo. Vi hörs!